Inhoudsopgave "Het Matblad" 1969-2000
In onderstaande lijst staat een overzicht van de titels van alle artikelen die in de periode 1969-2000 in "Het Matblad" zijn verschenen. Om het zoeken naar bepaalde woorden te vereenvoudigen zijn de volgende schrijfregels aangehouden: Gebruik de zoek-funktie die bij de meeste browsers met CTRL+F opgeroepen kan worden om in de lijst te zoeken naar bepaalde woorden, afkortingen enz...

1969-1
04 Een nieuwe kans om met u over materieel te praten - Wat wil het matblad bieden? 05 Ervaringen met de nieuwe 24-uurs controle bij EP 07 Remkraanperikelen bij treinstellen 08 Nieuwe werkmethode in de lijnwerkplaatsen 11 Cabineverwarming loc serie 2400 13 Minder scherpe normen voor scherpe wielflenzen 15 Onrustige loop loc serie 1300 16 Het parkeren van materieel 1964 en de mP's 3001-3035 19 Storingsbestrijding
1969-2
03 De Engelse locomotieven 07 Van kolenbak tot containerwagen 11 De strijd tegen uitgeputte batterijen - Proef met retourstroom van de verwarmingskoffer 15 Tractiemotoren mat.'64 en mP's - Storingen en maatregelen ter voorkoming van deze moeilijkheden 19 Storingsbestrijding
1969-3
03 Nieuwe treinstellen plan V 08 Warmgelopen steunlagermetalen van stroomlijnmaterieel 13 Invoering P14-remblokken 15 De rijdende materieelopzichter 17 De bakens verzet - Een nieuw systeem voor het onderhoud van het reizigersmaterieel in de hoofdwerkplaats Haarlem 23 Storingsbestrijding - Warmgelopen steunlagers tractiemotoren E-materieel
1969-4
03 Modernisering motorkamer DE 5 07 Verbeteringen aan de elektrische installatie van plan T,V en mP 10 Bij het naderen van de winter - Voorzieningen aan de DE-loc's 2200 en 2400 12 Wintermoeilijkheden met schuifdeuren van Plan U 13 Een nieuwe beurt in de lijnwerkplaats - de tussenrevisie 15 Uitbreiding 24-uurs-controle bij EP 16 Nieuwe aanduiding van draagveren voor het goederenmaterieel 17 Normalisatie
1969-5
03 Hogere treinsnelheid stelt eisen - Snelheidsmeters worden nauwkeuriger 06 Nogmaals: de scherpe wielflens 09 Centrale deursluiting materieel'54 12 Het arbeidsterrein van het laboratorium voor materiaalonderzoek 17 De materieelkaart 19 Tweede Robeltrein op komst 23 Storingsbestrijding
1970-1
03 Tochtbestrijding cabines stroomlijnmaterieel 07 Materiaalvoorziening 11 Onrustige loop locserie 1300 12 Overbelasting van E-loc's 16 Technisch medewerker HVL 17 Centrale materieelregelaar Mw 18 Vermindering remblokslijtage bij loopdraaistellen mat'46 20 Interessante storing bij materieel'64
1970-2
03 Overslag bij DE-loc's 2400 - Wijziging rijcontroller 05 Dienstplanning Mw 07 Modernisering materieel'54 10 Verlichtingsomzetters Mat'64 en mP 13 Tochtbestrijding cabines (2) 19 Storingsbestrijding - Verwarming Plan U
1970-3
03 ATB - invoering cabinesignalering 07 Nieuw wagentype voor NS - Containerwagen met schokbreker 10 Komende Grote Herstelling belooft verbetering bij materieel'54 14 Behandeling goederenmaterieel bij Ep 16 Proefrit bij aflevering van nieuw materieel 18 Materieelreiniging in de lijnwerkplaatsen 22 De machinistenstoel 27 Storingsbestrijding - Analyse extra opzendingen materieel
1970-4
03 Urgentieprogramma '70 08 Multipel rijden met meer dan 2 DE-loc's 2400 10 E-loc serie 1500, een aanwinst 13 Overschrijding maximum toelaatbare snelheid 14 Tandwielkasten 17 Polyester zijwanden voor stroomlijnmaterieel 21 Reacties van lezers 22 Slagvaardige onderdelenvoorziening 24 Automatische koppeling goederenmaterieel 27 Storingsbestrijding - Tandwielkasten DE-loc's 2200
1970-5
03 De E-loc's in Spoorslag'70 09 Onderhoud van de ATB-treinapparatuur 12 Botsherstelling reizigersmaterieel 15 De internationale materieelkaart 17 Pulssturing 21 Nieuwe aandrijving tractiewals mat.'64 en mP's 23 Materieelherstellingen bij Ep 25 Nieuwe tijdtafels 27 Storingsbestrijding - Koelcircuit DE 1 en 2
1970-6
03 De opschakeltechniek bij E-loc's 07 Quick Service - een regeling voor snelle herstelling van materieel in lijn- en wagenwerkplaatsen 09 Urgentieprogramma '70 12 Nieuwe verwarmingskoffer-constructies 16 Verbouwing lijnwerkplaats Leidschendam 21 Kleine oorzaken, grote gevolgen - motoren die voor generator spelen 24 PV en het materieel (1) 27 Storingsbestrijding - TL-verlichting in getrokken materieel (1)
1970-7
03 Energiewagens voor DE-getrokken treinen 08 PV en het materieel (2) 09 Nogmaals: Materieelvoorziening 12 Pulssturing treinstellen 472 en 473 (1) 17 Twee-componentlakken op locomotieven 20 Vaste remmen bij trapsgewijs losbare remsystemen 22 Storingsbestrijding - Warmgelopen steunlagers tractiemotoren E-materieel
1970-8
03 DE-loc's 2200 en het zware goederenvervoer 08 Proefnemingen met luchtvering 11 Pulssturing treinstellen 472 en 473 (2) - Aanwijzingen voor de bediening, storingen 14 Ervaringen van de rijdende materieelopzichter 18 Storingsbestrijding - Koolborstels / zilveren contacten
1970-9
03 Kleine en grote herstellingen van elektrische machines 07 De batterijlading in het getrokken materieel 11 Onrustige loop E-loc 1100 14 Matblad-enquete: vragen en antwoorden 16 Vervanging gelijkrichters in onderstations 19 Storingsbestrijding - Verwarming Plan U
1970-10
03 Ervaringen met de loc's 2900 04 Plan E op dieselbaanvakken 09 Aanbrengen van zwenkzwaaideuren in plan U 11 Beveiliging tractiemotoren plan T, V en mP 15 Verbeterde verwarmingsregeling bij plan E en mat.'54 23 Storingsbestrijding - Verwarming automatische koppeling
1971-1
03 Beremming van containerwagens 08 Staal voor wielbanden 13 Blanke plaat in huifwagen 16 Losse wielbanden bij reizigersmaterieel 22 Storingsbestrijding - Defecte COV's
1971-2
03 De "alternatieve" rem (1) 07 "Paren" van draagveren - Het vaststellen van de inbouwhoogte als onderdeel van de bladveerbeproeving 11 Nogmaals: plan E op dieselbaanvakken 14 Gronddienst Ep 16 Radiografische besturing DE-loc's 22 Storingsbestrijding - Draaikomvoeringen bij 4-assig goederenmaterieel
1971-3
03 De kuilwielenbank voor wpl Maastricht en Leidschendam 10 De "alternatieve" rem (2) 14 Kwaliteit en kwantiteit in de lijnwerkplaatsen 18 Storingsbestrijding - Twee problemen rond plan W breekasjes filters
1971-4
03 De comfortmeter 08 Toelichting op een onregelmatigheid 11 Wijziging van de temperatuurregeling van het koelwater bij de DE-loc's serie 2200 15 De proeven met de franse verwarmingskoffer-constructies 19 Materieelreiniging in de lijnwerkplaatsen
1971-5
03 Praktijkervaringen met de DE 5 zonder begeleider 07 Het vertreksein in de cabines van materieel '54 11 Van 't kasboek - of wel: een verhaal over de kosten van het hebben en houden van rollend materieel 14 Het zitcomfort in de E-loc serie 1100/1300 15 Omroepinstallaties in materieel '64 (1) 17 Storingsbestrijding - Warmgelopen steunlagers tractiemotoren E-materieel
1971-6/7
03 Beproeving nieuw goederenmaterieel 10 Ervaringen met het "nieuwste" NS-materieel 14 Omroepinstallaties in materieel '64 (2) 16 De omschakeling van de motorgeneratoren bij de vierwagenstellen van materieel 1954
1971-8/9
03 Sterilisatoren in de keukens van het rollend materieel 07 Wielflenssmering bij 3 E-loc's serie 1200 11 Vermogensregeling DE-loc's 2200 16 Comfort in de cabines 20 Ombouw zit-slaaprijtuigen (Bc's) plan N
1971-10
03 Bestrijding storingen JH-wals van Benelux-materieel 09 Wijziging nooddrukknop bij elektropneumatisch bediende deuren 13 Weerzien met de stoomtractie 16 De machinist en zijn bijdrage tot kwaliteitsverbetering van het materieel 20 Storingsbestrijding - Verzwaring dakveiligheden mat.'46 en '54
1971-11
03 Kunststofremblokken 10 Het overstaan van dieselmaterieel in de winter 14 Proef met ontlaste schuifdeurrollen bij een groot-volume wagen type Gbs 18 Storingsbestrijding - Snelschakelaars plan T en V
1971-12
03 Telerail 07 Inbreng ervaring lijnwerkplaatspersoneel bij nieuwbouw rollend materieel 10 DE-locserie 22/2300 in de ertstreindienst 13 Bij de neus genomen! 16 Rijtijdberekening bij NS (1) 22 Storingsbestrijding - Warmgelopen fadsen
1972-1
03 De enkele draagveerophanging bij NS-goederenmaterieel 07 Rijtijdberekening bij NS (1) 12 Proef met een pneumatisch stuurstroomcontact bij E-loc's 14 Wijziging deurbediening van plan U 18 Storingsbestrijding - Opzetten stroomafnemer E-loc's 1500
1972-2
03 Rollend materieel moet gesmeerd lopen 08 Materieelkwaliteit 10 8-jarige revisietermijn voor goederenmaterieel 14 Stroomafnemers (1)
1972-3
03 Milieuhygiene en het NS-materieel 06 De batterijlading van E-loc's 1100 en 1300 09 Opzetten stroomafnemers E-loc's 1500 (vervolg) 11 Trek-duw treinen 15 Het internationale stelsel van eenheden (SI) 21 Storingsbestrijding
1972-4
03 Ombouw goederenmaterieel voor automatische koppeling (1) 07 Stroomafnemers (2) 11 Geluid en geluidoverlast 16 ATB-storing bij Amersfoort-aansluiting
1972-5
03 Losse wielbanden bij goederenmaterieel 08 Koeling van dieselmotorinstallaties 10 Pomp-aktiviteiten 13 Ombouw goederenmaterieel voor automatische koppeling (2) 19 NS en de internationale spoorwegaktiviteiten
1972-6/7
03 De lijnboorbank 08 Die 'dekselse' deksels 14 Onderhoud en Stadsgewestelijk Materieel 17 De frontseinverlichting van het materieel
1972-8/9
03 Statische omzetters in plan E 07 Principe en werking van de spanningsregelaar 09 Defecten aandrijvingen van de E-loc series 1100 en 1300 16 POMP-aktiviteiten
1972-10
01 Schijfgeremde loopdraaistellen mat.'64 05 Vaste remmen, in het bijzonder bij de DE-loc's serie 2200/2300 11 Metaallijmen verbetert de rijkwaliteit
1972-11
01 Het Sprinter-instapmodel 07 Zitten en zitten.....! 16 De berekening van het treinrem-percentage
1972-12
01 Start-hulp bij DE-loc's 04 De ATB-code komt niet uit de lucht vallen 15 Een hydraulische telescoopkraan op een locomotor 16 Kostbare reparaties
1973-1
01 Deurconstructie "SNAV"-schuifwandwagens 08 NS-bezoek aan Japan 14 Beslissing inzake keuze verwarmingskoffer gevallen 19 Benelux trek-duw treinen
1973-2
01 De Sprinters 05 POMP-aktiviteiten 08 De ATB en de rijtijden 11 Scherploopverwikkelingen aan de Belgische grens verleden tijd
1973-3
01 NS-schuifwandwagens 08 In- en uitschakelsecties ATB
1973-4
01 Vervoer van gevaarlijke stoffen (1) 07 Geprogrammeerd rijden en de Sprinter 09 De voortgang bij de oplossing van het remblokkenprobleem
1973-5
01 Ontwikkelingen rond de materieelkaart 04 Waarom gasolie zomer- en winterkwaliteit? 06 Wijziging lijnschakelaars 07 De elektrisch bediende koersrolinstallatie (1) 15 Het nieuwste NS-rijtuig!
1973-6/7
01 Batterijlading in de E-locomotieven serie 1100 04 Vervoer van gevaarlijke stoffen (2) 10 Grote herstelling Benelux-treinstellen 14 De elektrisch bediende koersrolinstallatie (2)
1973-8/9
01 Wel een neus, niet een neus 10 Warmgelopen steunlagers tractiemotoren E-materieel 17 Deurstoring EM'54 20 Huifwagen
1973-10
01 De nieuwe P-wagens van de VAM 08 Onrustige loop Blauwe Engel op baanvak Beilen-Assen 13 Tocht
1973-11
01 Onderhoudsresearch 06 Wasthermostaten 08 Frontruiten E-loc's 1100 en 1300 10 Automatische koppelingen stroomlijnmaterieel
1973-12
02 ATB-vooraankondiging 03 De ATB van vooraankondiging tot remdwang 09 De getrapte remming en de ATB 13 Storingen aan ATB-omzetters 16 Ep en de ATB
1974-1/2
01 Huckepackvervoer Nederland-Duitsland 07 Het seinlampje en zijn problemen 09 Nogmaals tocht 10 De stuurstandrijtuigen C 8101-8103
1974-3
01 Kunststofremblokken 04 Gatso Mini Radar 07 Stuurstroomperikelen loc serie 2200 11 E-locs serie 1000 onder de POMP 14 Elektrische lokomotieven type (1A)B0(A1) serie 1000
1974-4
01 De automatische waakinrichting van de Benelux-treinstellen en het trek-duwmaterieel Benelux 10 Blauwe Engel krijgt "opknapbeurt" 13 E-loc serie 1200 onder de POMP 16 Elektrische locomotieven type C0'-C0', serie 1200 19 Stoomloc serie NS 6001-6026
1974-5
01 De gedaanteverwisseling van de WRD 07 De nieuwe elektrifikatie in Noord-Holland 14 E-loc serie 1300 onder de POMP 18 Elektrische locomotieven type C0'-C0' serie 1300 21 Een stukje spoorgeschiedenis - Stoomloc serie NS 2101-2135
1974-6
01 Radioloc serie 2200 08 Ongevallenkranen 12 E-loc serie 1100 onder de POMP 15 Elektrische locomotieven type B0'-B0' serie 1100 18 Een stukje spoorgeschiedenis
1974-7
01 Nieuwbouw reizigersmaterieel 15 De ontwikkeling van modern goederenmaterieel
1974-8/9
01 Van de redaktie 02 De doorloopkop 05 Bediening van de doorloopkop (Dlk) 07 Taak Ep 15 in de NS-organisatie 11 Een automatische beschermkap 14 E-loc serie 1500 onder de POMP 19 E-loc serie 1500 21 Een stukje spoorgeschiedenis - Stoomloc serie 3701-3820
1974-10
01 Radio-aktieve stoffen 07 De thyristor in de chopper-installatie 12 Plan T en mP onder de POMP
1974-11
01 De Centrale Radio Verkeersleiding (CRVL) 08 3e H2-Plan U 10 Elektrisch materieel plan V onder de POMP 19 Een stukje spoorgeschiedenis - Stoomloc serie NS 3901-3932
1974-12
01 Bouw van de open 6-assige Coilwagen (Sahs) 08 De chopper als traktiebesturing 14 Een stukje spoorgeschiedenis - Stoomlokserie 350-408 HSM (1600 NS)
1975-1
01 Protostel DE 88. Artikelenreeks 01 Protostel DE 88. Rijtuiggedeelte 03 Protostel DE 88. De nieuwe dieselmotor 09 Materieel '54 onder de POMP
1975-2
01 Stuurstroominstallaties in elektrisch materieel 07 Protostel DE 88. Verwarmingsinstallatie 11 Protostel DE 88. Hydrauliek en koelsysteem 17 Benelux-treinstellen onder de POMP 19 Rektifikatie "3e H2-Plan U"
1975-3
01 De "Sprinter" - Het nieuwe Stadsgewestelijk Materieel van de Nederlandse Spoorwegen
1975-4
01 Protostel DE 88. Elektrische installatie 06 Protostel DE 88. Regeling verwarmingssysteem 10 Protostel DE 88. Kompressoren 15 DE III-treinstellen (plan U) onder de POMP 17 Hydromotoren
1975-5
01 Trek-duw-Benelux 09 Telerail 17 Onderhoudsresearch
1975-6/7
01 Ervaringen met de kuilwielenbank in de lijnwerkplaatsen Leidschendam en Maastricht 09 Verdere ontwikkelingen aan NS-goederenmaterieel 16 Materieelboek 18 Beveiligings- en signaleringssysteem voor het onder spanning zetten van de bovenleiding in de lijnwerkplaats 22 DE 1 en -2 treinstellen onder de POMP
1975-8/9
01 Een nieuw stuurstroomsysteem voor konventionele traktie-installaties 16 Herstellen motorblokken AEC motoren 20 Het gebruik van de momentsleutel
1975-10/11
01 Een bliksembezoek van de Franse E-lok SNCF BB 7003 11 Ontwikkeling van een nieuwe postwagen 19 Onderhoudstermijnverlenging EM'54
1976-1/2
01 De Franse E-lok SNCF BB 7003
1976-3
01 De elektrische installatie van de Sprinter (1) 14 Pneumatisch aanhalen van moeren en bouten
1976-4
01 Onderzoek van onderhoudssystemen (DE-lok's 2200/2300 in wpl Wgm) 05 De elektrische installatie van de Sprinter (2)
1976-5/6
01 Uit de praktijk - EM'64 bij het passeren van bruggen zonder bovenleiding 11 Het draaistel van de 'Sprinter' - Een luchtgeveerd draaistel
1976-7
01 De onrustige loop van de E-lok's 1100 03 Problemen met de 6-assige open coilwagen 07 Het warmlopen van de glijlageraspotten van de E-lok's 1000
1976-8
01 Loopeigenschappen van railvoertuigen en de E-lok 1100
1976-9
01 Wijziging verwarming plan V en T 14 Schema's verwarming plan V en T 17 De schakelaar treinverwarming, CW10
1976-10/11
01 DE-lok's 2200 en 500/600 uitgerust met digitale snelheids- en registratieapparatuur ten behoeve van heuvelen 07 Vermogensmeting met behulp van rekstrookjes 12 Nieuws van het Intercity-front 14 Energievoorziening van restauratierijtuigen plan E 16 Nogmaals de 1100
1977-1/2
01 Nieuwe wasinstallatie voor treinen te Leidschendam-Voorburg 07 Deurbeveiliging van klapdeuren bij rijtuigen Plan K en N 11 Technische konsekwenties bij het (ont)koppelen van materieel 15 De bouw van de Intercity-treinstellen 19 Oplossing foto pagina 14
1977-3/4
01 Enige beschouwingen over rangeerveiligheid bij goederenwagens 11 E-lok's 11/1300 onder de POMP
1977-5/6/7
01 Lucht- en oliefilters bij dieselmotoren 10 Verbetering loopeigenschappen E-lok serie 1100 29 Nieuwe internationale bepalingen voor het bouwen en keuren van ketelwagens 32 Het geluidsniveau in en om de Sprinter
1977-8/9
01 Storingen in het brandstofsysteem van de DE-lok's serie 22/2300 14 Lucht- en oliefilters bij dieselmotoren
1977-10/11
01 Ervaringen met gewijzigde draaikomkonstruktie bij de 6-assige open coilwagen 03 Nieuw Intercity-materieel 10 De cannon-box
1977-12
01 Proeflok 1600 P - Een primeur in de traktietechniek 07 Wagens met Automatische Koppelingen (AK) ingezet voor ertsvervoer naar Volklingen (Saar) 13 Warmgelopen steunlagers traktiemotoren E-materieel - Een opgelost probleem
1978-1/2/3
01 De automatische koppeling van de "Sprinter" 06 ISO-symbolen voor luchtapparatuur (1) 12 Ontwikkelingen kwaliteit stroomlijnmaterieel en lokomotieven
1978-4/5/6
01 De vlinder in het potje, ofwel: Problemen met meenemers van ATB- en snelheidsmetergevers 05 Reinigen reizigersmaterieel
1978-7/8/9
01 ISO-symbolen voor luchtapparatuur (2) 06 Renovatie van de elektrische lokomotiefserie NS 1200 14 Technische voorzieningen voor de proef met "discontinue treinbegeleiding" op de Zoetermeerlijn
1978-10/11/12
01 Neus-loop-geluid E-lok 1100 08 Konstruktiewijzigingen aan NS-Coilwagen (Type Shis)
1979-1/2/3
01 Aanzetten met EM '46 en '54 07 Resultaten van het onderzoek, ingesteld naar aanleiding van ATB-snelremmingen in niet-ATB gebied ("blauw gebied")
1979-4 t/m 10
01 Evaluatie winterproblemen 1978/1979 08 Het mechanische remwerk van plan T/V 15 Loopeigenschappen E-lok 1100 20 Aanzetten met EM '64
1980-1
01 Een bijzonder treinstel 02 Wijzigen omroepinstallatie plan T 04 Een foutief ATB-kabinesein, KAN dat? 13 Succesvolle aanpak kachelstoringen bij DE 3 en Ombouw DE 2 14 Een Goede Buur
1980-2
01 Aflevering nieuwe Intercity-rijtuigen 02 Treinstellen EM'46 voor het vervoeren van gehandicapten 05 Nieuwe aanpak kwaliteitsbeheersing bij Mw-werkplaatsen 11 Oerlikon remluchtkast op Kijfhoek
1980-3
01 Ten geleide 02 Automatische koppelingen in klimaatkamer Wien Arsenal 04 Het Intercity-rijtuig type ICR 13 Spanning en testen van onze bovenleiding 17 PR-plan kwaliteit Wpl's 18 Dubbeldekkers op proef op de Gooilijn
1980-4
01 Het inregelen van de ATB-spoelen met behulp van de lusplank 04 De draaistellen van de nieuwe Intercity-rijtuigen (ICR) 14 Terugkeer van "Vapor" in plan U? 17 Dieselmotoren en het "leegloop" draaien
1981-1
01 Informatie over prestaties en kwaliteit van materieel '54 04 Opleidingen lijnwerkplaatsen 14 Meetrijtuig CTO
1981-2
01 E-lok serie 1600 doet zijn intrede 02 Nieuwe apparatuur voor de ATB-funktietest 04 Nieuwe dieselmotoren in de DE-3 treinstellen 08 Informatie over prestaties en kwaliteit van materieel '54 11 Grote revisie plan W
1981-3/4
01 Opleiding E-lok 1600, uitstel maar geen afstel 02 Informatie over prestaties en kwaliteit van de Benelux-stellen 04 Hydrostatische aandrijving in de omgebouwde DE-2 treinstellen 13 Nieuw 4-assige kunstmestwagens
1981-5
01 Beproeving verwarmingsinstallatie ICR 04 Ep-opleidingen voor de lok 1600 14 Ontwikkeling Materieelpark 17 Kwaliteitskontrole, je kunt er niet omheen
1981-6
01 Aktie "Lamellenkoppeling Sprinter" 04 De nieuwe E-lok type 1600 (1) 16 Geforceerd ventilatiesysteem voor kabines en begeleidersruimte van de mP's 3001-3035
1981-7
01 Beveiliging bij werken op hoogte 04 Informatie over prestaties en kwaliteit van treinstellen "Plan V" 08 De nieuwe E-lok type 1600 (2)
1981-8
01 Verbeteringen bij R4 motorpostrijtuigen 06 Lekkages aan ketelwagens 14 Remproeven IC-rijtuigen
1981-9
01 Getrokken IC-materieel uitgebreid met BKD-rijtuigen 06 Succesvolle tochtbestrijding van de Ombouw DE2-cabines 08 Ontwikkeling vulapparaat voor multiremblokken
1981-10
01 Buitenschuifdeuren plan E 03 Nieuwe werkputten in de lijnwerkplaats Amsterdam 10 R4-bakken zonder plamuur
1981-11
01 Ervaringen met P-30 05 Diesel-hydraulische treinstellen. Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de NS-dieseltractie voor personenmaterieel 14 Nieuwe twee-assige grindlossers voor Is 8
1981-12
01 Vervanging draaivouwdeuren plan W tijdens R4 06 Restauratierijtuigen voor autoslaaptreinen en forfaitair vervoer 14 Wagon-Lits blij met de vier nieuwe restauratierijtuigen
1982-1
01 Hydrodynamische aandrijving 07 Wintervaste automatische koppelingen 12 Onnen...oud 16 Onnen...nieuw 24 Zwenkzwaaideurbediening Plan T
1982-2
01 Afscheid van de E-locserie 1000 03 Getrokken materieel in de stopdienst op de IJssellijn 10 Nieuwe oliekachels onder Plan U 13 Radioloc's 22/2300
1982-3
01 Enige ervaringen met de Sprinters 09 Bestrijding van corrosie in koelsystemen van verbrandingsmotoren 12 Koelwaterbehandeling in wpl Watergraafsmeer
1982-4
01 De inzet van de E-loc serie 1600 03 Renovatie van de E-locserie 1200 12 De cabineverwarming van de DE-locserie 22/2300
1982-5
01 Chopperinstallatie op proef in ICM 09 Een jaar onderhoudservaring E-locserie 1600 24 Revisie van SGM-0 treinstellen
1982-6
01 Het voor de treindienst beschikbare reizigersmaterieel 04 Draaistellen van ICM-1 en SGM-2 12 Onderhoud DH-treinstellen nu en in de toekomst
1982-7
01 Luchtdouche in Intercity Materieel 04 Dubbeldeksrijtuigen bij NS
1982-8
01 Beproeving Diesel Hydraulisch materieel in Wenen 06 ATB-onderhoud 14 De doorloopkop van de vervolgseries ICM
1982-9
01 Rembediening bij gladde sporen 06 De sneltram Utrecht-Nieuwegein
1982-10
01 Nieuwe organisatie Mw: even wennen aan nieuwe nummers 02 Storing "deuren niet te openen" bij mat'54 07 Testapparatuur voor de E-loc 1600 13 Lijnwerkplaats "Zaanstraat" 50 jaar
1982-11
01 Geluidsemissie van het materieel en proef met wielgeluiddempers 07 Winterproblemen 12 Defektenanalyse 17,5 kW motorgenerator
1983-1
01 Winterse problemen met buitenschuifdeuren van mat.'54 08 De beschildering van de trein 14 Het Hoe en Waarom van "MODULEX" bewakingspanelen in lijnwerkplaats Zwolle
1983-2
01 Statische omzetters in rijtuigen 06 Proeftreinstel 285 09 55 jaar reizigersmaterieel met gelijkstroom-tractie bij NS 24 Internationale spoorconferentie over winterproblemen
1983-3
01 Het regent op het dak, maar ik word wel nat... 03 De nieuwe serie SGM-2 verschijnt als "drietje" 12 Vermogenscontrole aan waterweerstand 17 ATB op de DE-locomotieven van de serie 2200
1983-4
01 Onderhoud van Diesel Hydraulische treinstellen in Groningen 04 De Intercity-treinstellen ICM-1 08 Het hoe en waarom van het motorolie-onderzoek
1983-5
01 Gewijzigde koppelboom van EM '64 04 Seingeving in de Hemtunnel 11 Versleten remblokken EM '64 13 Sleepblokken op DH-materieel
1983-6
01 De laatste loodjes van materieel '46 04 Belgische viertjes in Roosendaal 13 De combinatie-buffer
1983-7
01 Zwenk-schuifdeuren voor de dubbeldekker 06 Lijnwerkplaats Onnen in realiseringsfase
1983-8
01 Geluidsvermindering in kabines van E-loc's 1300 en 1100 06 Het kwaliteits-examen - Waar was het ook alweer om begonnen? 11 Draaistelhefstand in de wpl Maastricht
1983-9
01 Problematiek van een snelheidsbord 05 Nieuwe rekenmachine voor rijtijdberekening 10 Wijzigingen aan ICM-0 bij de eerste revisie (R2)
1984-1
01 Tractiemotoroplegging E-loc serie 1100 07 Verbeterde cabine verwarming van de DE-loc serie 22/2300 12 Het injektiesysteem op DH-materieel 20 Metingen van de loopeigenschappen met de Ride Indexer
1984-2
01 Wateroverlast in de buffers van de nieuwe Intercity-rijtuigen 05 Draaistelbehandeling lijnwerkplaats Zwolle 11 Bedrijfservaring met het diesel-hydraulische materieel 13 Zoutafzetting op plan T 15 Meet- en testapparatuur DH-treinstellen 20 Levensduurverlenging E-loc 1300
1984-3
01 Sterkteberekeningen van de dubbeldeksrijtuigen 05 Bestrijding ATB-recidivisme in het materieel 08 Schroefcompressoren 14 De geplande ontwikkeling van het NS-materieelpark 19 Onderhoudservaringen met P30-remblokken 26 Sluiting lijnwerkplaats Watergraafsmeer
1984-4
01 Vraaggesprek met een projectleider Nieuwbouw Materieel 09 Adhesieproeven met een E-loc 1600 19 Lijnwerkplaats Onnen bereikt hoog(s)te punt
1984-5
01 DB-Accutreinstellen in Zuid-Limburg 05 Technisch onderzoek aan de asregelaars van de anti-slip/blokkeer-installatie van mat'64 09 Automatisering als hulpmiddel bij het onderhoudsproces 14 Ingrijpende wederopbouw van de bak van de E-lok 1634 19 De Sneltram Utrecht-Nieuwegein ruim een half jaar in dienst
1984-6
01 Wintermaatregelen i.v.m. schijfremmen en kunststofremblokken 03 Sterktebeproeving van de dubbeldeksrijtuigen 07 Het afstellen van QB-relais behorende bij de motorgenerator van Mat.'64 10 De "Omnibus" Antwerpen-Roosendaal 13 Bewaking van het gedrag van het NS-materieel in de treindienst
1985-1
01 Ervaringen met SGM-III 05 Hasler snelheidsmeters 14 Invoering kwaliteitsbeheersingssystemen in de constructie-afdeling van Mw 16 Wielgeluiddempers, polygonisatie en andere geluiden 21 Mat '54 in hoofdwerkplaats Amersfoort 25 Renovatie van het koninklijk materieel 27 Zandvulinstallatie E-loc 1600 te Eindhoven
1985-2
01 Vraaggesprek met de heer Ellenkamp, remspecialist van Mw3 09 Inbouw van wielflenssmering op de E-loc 1600 14 Draaistelwisseling in Almere 16 ATB in de huidige Benelux trek-duwstellen 21 Verwarmd contactblok in de stuurstroomkoppeldoos op de automatische koppeling van EM'64 en EM'54 24 Jules, een trekker op leeftijd
1985-3
01 Polyester tandwielkast 06 Het Telerail-radiosysteem 16 Nieuwe basisopleidingen monteur voor Mw- en Ep-gebied 19 Uit het alternatieve leven van stel 501 24 De laatste 'Blauwe Engelen' terzijde gesteld
1985-4
01 De afkeurnorm voor de qR-maat 06 Dubbeldekkers in dienst 12 Het onderhoudssysteem van rollend materieel 18 Beinvloeding van de ATB door stoorstromen 26 Training in Kepner-Tregoe-systeem
1985-5
01 Dienstmaterieel voor het groot mechanisch wegonderhoud 10 De pneumatische beproeving van de E-loc 1600 14 Lijnwerkplaats Onnen in dienst 17 Banken bekleden in lijnwerkplaatsen 19 Een andere noodkoppelboom voor mat '64?
1985-6
01 Wat zijn we van de winter in januari 1985 wijzer geworden? 08 De nieuwe DE loc 6400 11 Veilig werken op hoogte door de gronddienst 16 Computer Ondersteund Onderwijs (1)
1986-1
01 Intercity Materieel (ICM-1) 06 Verwarmings- en ventilatiesysteem van het Dubbeldeks materieel 12 Opleiding van machinisten is het kweken van zelfvertrouwen 18 Wintermaatregelen Automatische Koppelingen 20 Keuringen van het rollend materieel bij de museummaatschappijen
1986-2
01 Enquete onder Matbladlezers 02 Alternatievenstudie met betrekking tot de vervanging van NS-ongevallenkranen 07 Stroomafnemers 14 Nieuwe loc reeks 11 van de NMBS 16 E-loc 1500 exit 18 Computer Ondersteund Onderwijs (1)
1986-3
01 Batterijen in het NS-materieel 11 Het revisiesysteem van ICR 20 Bijzondere storing bij dubbeldeks materieel (DD)
1986-4
01 Dubbeltreinen (4.000 ton) met gemengde tractievorm 07 Nieuwe droogapparatuur in de lijnwerkplaatsen 09 GONG-treinen 12 Ontwikkeling dwarsliggerwagens 18 Ombouw treinstel 279 (mat '46) in de hoofdwerkplaats Haarlem t.b.v. proef draaistroomaandrijving 23 Elektrische storingsopleidingen
1986-5
01 Het nieuwe Benelux-materieel (BNL) 09 Testapparatuur laadinstallatie batterijen plan W 13 De vulstootinrichting en de E-loc serie 1600 16 Aspottrede bij cabines van treinstel 451
1987-1
01 De ontwikkeling van de DE-loc 6400 05 Veranderingen in het goederenwagenpark van de NS 15 Beproeving van een micro-processor-regeling voor de verwarming van ICM-1 21 De NS-demonstratie- of instructie-ketelwagen 26 Lekkage remcilinders mat '54
1987-2
01 De nieuwe trekduw-Benelux op de baan 04 Dubbeldekkers: een aanwinst op de baan 08 Beleidsgroep Materieel (BGM) 11 Honderd jaar noodrem in Nederland 12 Veiligheidsstoring zwenkzwaaideur mat '64
1987-3
01 SM'90 - stoptrein voor de jaren '90 05 Het CTO-meetrijtuig 13 Kopwandversterking NS-schuifwandwagens fabrikaat SNAV
1987-4
01 Bij het komende afscheid van het oude Benelux-materieel 07 Keuring van materialen en onderdelen 17 Stoomlijnen in Nederland
1987-5
01 Reparatie van ernstig beschadigde tractiemotoren E-loc 1600 07 Oploopbeproeving E-loc 1600 16 Kwaliteitssystemen binnen Mw 20 Onderzoek van gebruikte olie
1987-Speciale uitgave Open Huis
01 Voorwoord 02 55 jaar reizigersmaterieel met gelijkstroomtractie bij de NS 13 De beschildering van de trein 18 Nieuwe 4-assige kunstmestwagens 22 Dubbeldekkers in dienst 27 De nieuwe E-loc type 1600 (1) 35 De nieuwe E-loc type 1600 (2) 48 Diesel-hydraulische treinstellen. Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de NS-dieseltractie voor personenmaterieel 55 Het nieuwe Benelux-materieel (BNL) 63 Nieuwe twee-assige grindlossers voor Is8 70 Naamgeving loc's 1600 71 Materieeloverzicht treinstellen en rijtuigen
1988-1
01 Kruisankerdraaistellen 05 De NS-ORE standaardwagen type Eanos 11 Mechaniseren met de vorkhefstruck als basis 15 Lege batterijen in plan W
1988-2
03 Ombouw van 300 gesloten goederenwagens tot containerwagens 10 Toelating van "vreemde" wagens op het NS-net 15 Ontwikkeling van montagewagens voor de bovenleiding 26 De nieuwe ombouw-kunstmestwagens van de NS 34 Particuliere Railkranen 43 Keuringen van het reservoir van ketelwagens en tankcontainers 47 Goed(eren)wagenonderhoud
1988-3
01 De nieuwe DE-loc 6400 09 Lagedrukoverlading bij pneumatische remsystemen franje of noodzaak 16 Constructiewijziging hoofdlagers draaistellen SGM-1 voltooid 20 Buffers 31 Tractie-installatie mat '64 en motorPost 43 DE6400 van Kiel naar Mannheim
1988-4
01 Stoomtractie 08 Ontwikkeling van Nederlandse stoomlocomotieven 14 Elektrische tractiesystemen 22 Het voedingssysteem voor de tractie-energievoorziening 25 Energiebesparing bij tractie 35 Dieselmotoren
1988-5
01 ICM-3, nu als IV 06 Radioloc's 13 Kabeltesters in de lijnwerkplaats Amsterdam 17 Adhesieproblemen bij het vertragen van railvoertuigen
1988-6
02 Ontwikkeling verwarming spoorwegmaterieel tot circa 1915 08 De verwarmingssystemen in het NS-materieel 14 De verwarming en ventilatie van EM'64 23 De verwarming van het IC-materieel 48 Het verwarmingssysteem van het diesel-hydraulisch materieel 68 Verwarmingsproeven in de klimaatkamer te Wenen
1989-1
01 Adhesieproblematiek DH-materieel 06 Uit de BGM: Ontwikkelingen in het materieelpark 15 Registrerende meetapparatuur voor de lijnwerkplaatsen 23 Overgangswagens 27 IJzelbestrijding op de bovenleiding
1989-2
01 Stoptreinmaterieel negentiger jaren (SM'90) 06 Grote Revisie (R4) plan V4-V6 09 Het pilotproject storingsbestrijding 13 Remproef bij getrokken materieel 18 Nazorgacties vanuit hoofdwerkplaats Haarlem 21 Van vorkheftruck tot hoogwerker
1989-3
01 Het huidige locomotievenpark bij de NS 24 Revisie en beproeving stoomlocomotief 3737 28 De locomotieven 37 De Arend gereed voor NS 150 40 De opleiding van "De Arend"-machinisten 42 Lawaaibestrijding 48 Mat'24 in oude glorie hersteld
1989-4
01 Cabine mock up SM'90 07 Magneetremmen op de DH-treinstellen 16 NMBS-Rijtuigen 21 Universele Diagnose Testapparatuur (UDT) 27 Startproblemen ICM 30 SM '90 Project
1989-5
01 Automatische treinbeinvloeding: nieuwe ontwikkeling, nieuwe mogelijkheden 06 ATB fase 4 in materieel 15 Problemen met de centraal-sluitenschakelaar deurbediening 18 Problemen met volwielen bij goederenmaterieel 22 Tractie en Materieel in de nieuwe Ep-organisatie 25 Aardwindinstallatie lijnwerkplaats Leidschendam 32 Fietsenvervoer in ICM
1989-6
01 Microprocessor Antiblokkeersysteem in DH-materieel 10 Outillage en huisvesting voor de gronddienst-Ep 15 Ombouw voormalige DB-Ligrijtuigen tot NS-Restauratierijtuigen 23 Herkenning van "gevaarlijke stoffen" in treinen 31 Nieuwe E-loc's en Dubbeldekkers 35 Onderhoud van ATB treinapparatuur 37 Het Translift containervervoer 48 Verblijfswagen Ongevallentrein
1990-1
01 Profiel instap SM'90 10 Onderzoek naar polygonisatie 19 Ervaring met onderhoud DE-6400 21 Databus SM'90 25 Ruitenwisserinstallatie Materieel '64
1990-2
01 Stand van zaken bedrijfszekerheid ICM 04 Uit de BGM: Ontwikkelingen in het materieelpark 10 Rangeerrobot - In de volksmond "fluisterloc" genaamd 16 Ontwikkelingen in het lange termijnonderhoud van locomotieven 26 Ervaringen met gehuurde NMBS M2-rijtuigen in de NS-dienst 29 Behandeling materieel '54 in Roosendaal 33 Naar aanleiding van........ Nieuwe E-loc's en Dubbeldekkers
1990-3
01 Ergonomische beproeving van de cabine van SM '90 - Deel 1: Het stuurtafelontwerp 09 Digitale geheugen-oscilloscopen 14 TussenTijdse Actie voor SGM-0 17 40.000 occasions 22 2e tussentijdse actie ICR 1-2 25 Energiezuinig rijden 33 Remvoeringen; thans asbestvrij en steeds beter - Van blokkenrem naar schijfrem 38 Steeds meer spoorwegmaatschappijen controleren het vervoer van gevaarlijke stoffen 40 Omschilder en CW-actie motorPosten
1990-4
01 CODA-E - Het Europese Road-Rail-systeem? 12 Bedrijfszekerheid ICR
1990-5
01 Verplaatsbaar stootjuk te Amersfoort 06 Faalkosten als gevolg van materieelstoringen 09 Herstelwijze van Treinstel EL 839 in combinatie met Treinstel EL 938 11 Communicatie tussen Mens en Machine 20 Ergonomische beproeving van de cabine van SM '90 - Deel 2: Het onderzoek 28 Bedrijfszekerheid DE III 32 Berging Eloc 1606 te Uitgeest
1990-6
01 Het ATB-expertsysteem 10 Tussentijdse acties bij de E-loc serie 1600: 2e ronde 18 Onderhoud E-locomotieven in de lijnwerkplaats Maastricht 23 E-loc 1700, een vervolgserie van de E-loc 1600 27 Remblokslijtage materieel '64 30 Ombouw plan E-Rdz tot NS-fietsrijtuig (Df) 35 Universeel Test Apparaat (UTA)
1991-1
02 Uit de BGM: Ontwikkelingen in het materieelpark 09 Testapparaat ZMS installatie 12 De Tweede Tussentijdse Actie (TTA2) van de E-loc 1600, bediening 19 Het rijdraaddikte-meetsysteem (ATON) voor de bovenleiding van de Nederlandse Spoorwegen 30 Ombouw treinstellen 472 en 473 34 Warmloperdetectie-apparatuur 41 Evaluatie DE 6400 door machinisten op ergonomische aspecten
1991-2
01 Treinstammen DDM 12 Een nieuwe generatie draaistellen
1991-3
01 Hoofdwerkplaats Haarlem wordt vernieuwd! 06 Procedure veiligheidsstoringen rollend materieel 10 Interregiomaterieel onderweg naar de toekomst 17 Afscheid Directeur Materieel en Werkplaatsen 22 Ergonomische beproeving van de cabine van SM '90 - Deel 3: Resultaten en vervolg 29 Van irriterende naar intermitterende dodeman in SGM 31 Bedrijfszekerheid Mat'64 37 Ervaringen van de DE 6400 Analyseclub
1991-4
01 Extra ventilatie in cabines ICM-materieel 11 Afscheid van Prof.Ir.N.H.C.E.Zeevenhooven, hoofd van de constructieafdeling (Mw3) 18 Statische omzetter maakt plan W rijtuigen een stukje dynamischer 21 Vermogensproefstand in de lijnwerkplaats Zwolle 25 Onderhoud en reparaties aan de DE6400 te wpl Zl 31 Eervolle taak in de nadagen van de DE-loc 2400 35 Beproeving prototype IRM-tractieinstallatie in Plan T nummer 517 42 CODA-E - Het Europese Road-Rail-systeem? 49 Materieelgidsen
1991-5
01 Materieelgids Loc serie 1600 07 Bedrijfszekerheid ICM 10 Materieel voor de toekomst van de Goederendienst 13 Ventilatie DH-materieel 22 De ervaringen met de nieuwe Radioloc's in de regio Rotterdam Goederen 27 Bedrijfszekerheid Beneluxmaterieel 31 Grote revisie (R4) plan V7
1991-6
01 E-1700, de aflevering is nabij 04 Korte termijn onderhoudsresearch DD- en BNL-rijtuigen 09 VIS: Verbetering Informatiesysteem t.b.v. de Storingsbestrijding 12 Loc 1700 in de lijnwerkplaats Leidschendam 16 Bedrijfszekerheid NMBS M2-rijtuigen 19 Wintergevoeligheid rollend materieel (N.a.v. de winterproblemen 1991)
1992-1
02 Miljoenenvoordeel door zesasser 07 Motorkoprijtuigen vervolmaken DDM-2/3 12 Bedrijfszekerheid E-Loc 1600 15 De wielbandcondities 21 Proef met nieuw type antiblokkeerinstallatie in twee SGM-2 treinstellen 28 Onderhoudsresearch, lijnwerkplaatsonderhoud E-loc 1600, plan W en ICR-4 31 Ombouw treinstel 517 ten behoeve van interregiomaterieel 36 Bedrijfszekerheid materieel'54
1992-2
01 DM'90 - het dieselzusje van SM'90 05 Bedrijfszekerheid SGM 10 Keuring E-1700 12 Nieuwe remkraan voor de E-loc 1700 18 Een jubilaris van koper en staal 23 Nieuwe "Zandwagens" 29 Vervallen van de ATB-kwiteerfunctie 32 Gewijzigde regeling Vermindering Dienstregeling Snelheid
1992-3
01 Het Amersfoortse garagemodel werkt beter 12 Kwaliteitszorg in het nieuwbouwproces 16 Constructiewijzigingen aan de tractie-installatie van Mat'64 ten behoeve van de bedrijfszekerheid 20 De bedrijfszekerheid van de DH 25 Beproeving van zwenk/zwaaideuren met microprocessor-besturing 30 Nieuwe coating kunstmestwagens 34 Vaste remmen-problematiek bij locomotieven 37 Evaluatie Telerail 43 LCD bestemmingsaanduiding DDM2/3 materieel 52 Ombouw motorpostwagen (mP) 3032 tot meettrein voor de dienst Infrabeheer
1992-4
01 Kuilwielenbank Lijnwerkplaats Amsterdam 06 Energiezuinig rijden, een zaak van menselijk handelen 13 Bedrijfszekerheid IC-rijtuigen 17 Rolstoellift in SM'90 24 Het vertrouwensonderzoek 27 Koeling tractie-installaties
1992-5
01 Herstelling dubbeldekker stuurrijtuig nummer 50 84 26-37 115-1 06 Warmloopproblematiek steunlagermetalen E-loc 1200 10 Permanentmagneet-rem van Tebel 14 Impressie van de bouw van SM'90 15 ATB nieuwe generatie
1992-6
01 Belgie, nu nog stipter te bereiken 05 Brandwerend schuim in banken 06 Remduurbeperking bij elektrische locomotieven 11 De bedrijfszekerheid van SGM
1993-1
02 Elektromagnetische verstoringen, een lastig probleem 09 Automatische koppeling van DD-AR en E-1700 17 Kwaliteitszorg bij de gronddienst van Ep 20 Systematische aanpak van de bedrijfsmilieuzorg bij de Dienst van Exploitatie
1993-2
01 Ongewenst ontluchten van de treinleiding van ICM na het uitschakelen van de stuurstroom 03 Amersfoortse bladverenfabriek ingrijpend gemoderniseerd 12 Modernisering van de onderhoudshal in Lijnwerkplaats Leidschendam 16 Bedrijfszekerheid E-loc 1600
1993-3
01 DE-loc serie 6400: de levering van de tweede serie halfweegs 05 Herstelling gebotste loc's 6429 en 6443 12 De bedrijfszekerheid van radiolocomotieven 17 Wat zit hier nu achter? (ATB fase 4) 22 Revisie van de draaistellen van de E-loc 1600 30 Vaste remmen bij de rijtuigen van Plan W 33 Meer nieuws over de informatievoorziening bij de storingsbestrijding 40 Sterktebeproevingen bij SM'90 46 100 Nieuwe containerdraagwagens voor NS-Goederen
1993-4
01 De toegankelijkheid van het NS-reizigersmaterieel van de jaren negentig 08 Hoofdwerkplaats Haarlem wordt gerenoveerd - Fase 7 van het renovatieproject 13 BPRM, de Commissie voor brandpreventie in rollend materieel 17 Draaistelbeproeving 21 Gebruikers-ervaringen met de dubbeldekserie DD-AR 28 Dossier 'koppelproblemen DD-AR' - Oorzaken en oplossingen 39 Ombouw SNCF-Gril Express rijtuigen tot Buffetrijtuigen 47 Werkbeschrijvingen voor de gronddienst 52 Universele Auditieve Signalering (UAS) 56 Mat '64, vermeldenswaardig!
1993-5
01 Van de redactie 02 Het nieuwe dubbeldeks interregiomaterieel DD-IRM 08 Het interieur 19 Het klimaatbeheersingssysteem 27 De draaistellen 31 De tractie-installatie 36 Het rem- en pneumatisch systeem 41 De laagspannings-energievoorziening 47 De bedrijfstoestanden 51 Het diagnose-systeem
1993-6
01 Bescheiden feest - De 25e jaargang van Het Matblad 02 Mat '64 - De technische ontwikkelingen in de afgelopen 25 jaar 06 Kosten besparen met de Railhopper 09 De bakens verzet - Systemen voor het onderhoud van het reizigersmaterieel in de Hoofdwerkplaats Haarlem 15 De onrustige levensloop van de Franse E-loc's series 1100 en 1300 26 Ontwikkeling van de snelheidsmeting
1994-1
01 De stroomafnemer van de toekomst 07 Is de Railhopper echt te breed? - Binnenkort niet meer Buiten Profiel 09 Elektronisch gestuurde VTT 16 Beoordeling draaistelconstructies 21 Lange Termijn Onderhoudsbeurt voor DDM-1 materieel - Onderhoud op maat
1994-2
01 Veiligheid ICM verbeterd door toepassing baanschuivers 06 Ligrijtuigen van DB en TUI voor NS 12 Gebruikers-ervaringen met de nieuwe buffetrijtuigen 18 Toelating van de TGV Atlantique op het Nederlandse net 22 Nieuwe documentatie voor de Onderhoudsbedrijven van NS Materieel - Pneumatische Beschrijving Opleidingen en Storingen ligt klaar 26 Innovatief treintoilet 30 Bedrijfszekerheidscontract voor de E-loc 1700 - Gec Alsthom Transport en NS Materieel Engineering sluiten overeenkomst
1994-3
01 Comfortabele nachttreinen voor de Kanaaltunnel 04 Inbouw ATB nieuwe generatie in DH2 09 Gebruikerservaringen DD-AR 1993 19 De UIC/ERRI Databus Test - Een proef in de EC Berner Oberland 25 70 Jaar gelijkstroomtractie in Nederland
1994-4
01 Actie cabine-comfortformulier bij Onderhoudsbedrijf Zwolle 06 Nieuwe technologie in nikkel/cadmiumbatterijen 12 De bedrijfszekerheid van ICM 16 Bedrijfszekerheid van IC-rijtuigen
1994-5/6
01 Fietsen goed onder dak in de Wadfietser 04 Bedrijfszekerheid SGM 08 SIM, een nieuw informatiesysteem voor NS Materieel 10 Automatische ritregistratie in de Sprinter 12 Collectoren slijpen 15 Het service-team IRM van Engineering 17 Typebeproeving Regiorunner 23 Metingen met TGV 4501 in Nederland
1995-1/2
02 Treintelefoon in ICR 08 Graffiti snel weg 12 Bedrijfszekerheid DH-materieel 17 Typebeproeving geluid IRM: van doedelzak naar zacht fluitje
1995-3
01 Antwoordkaart 02 De geluidsproblematiek van de Railhopper 08 Nieuwe onderdelenlijsten voor een goed produkt 09 NS Materieel Onderhoud & Service - 'De partner in het wassen van treinen' 12 Typebeproeving stroomafnemer IRM 19 Het Pilot Project Deuren - Integratie Onderhoud & Service 22 Problematiek van de UIC-verbinding bij de rijtuigen
1995-4
01 Nieuw fietsrijtuig autonoom inzetbaar 05 DM'90, slimme systemen en een mooi uiterlijk - Eerste treinstel van Talbot naar Duewag 15 Snelheid, beremming en onderhoud - Afwegingen bij goederenmaterieel 20 Mat'64 (bedrijfs-)zeker naar de sloop?
1995-5/6
01 Modernisering onderhoudsbedrijf Zwolle 05 Contourmeten wielen 08 Verkoop van 25 DE-locomotieven serie 2200 aan de NMBS - Aanleg HSL-traject Lille-Brussel met Nederlandse locs 14 Praktijkervaringen DD-IRM - (Gezien door de ogen van de voorzitter analyseclub DD-IRM) 20 Een nieuwe ster wordt geboren 24 Wagens voor staalvervoer
1996-1
01 Watergraafsmeer van goederen naar reizigers 05 De techniek op de Meer 07 Eindelijk rust voor de Hondekop - De laatste twaalf jaren van Mat '54, gezien door de bril van de vakman 13 Citypendel 17 Modernisering draaistelafdeling Onderhoudsbedrijf Maastricht
1996-2
01 Economy-meter, hulpje voor zuinig rijden 07 DH-continuventilatie 14 Bloemenvervoer per spoor 20 Diagnosesysteem IRM - Hoe werkt het en waarom werkt het (nog) niet? 28 Loccen 2200 naar Italie
1996-3
01 Maatregelen ter voorkoming van bovenleidingbreuken met ICM en IRM 07 Beproeving van een dummy-voertuig ten behoeve van mDDM 13 Beproeving van Talbot draaistellen 16 Het ultrasoonmeetvoertuig
1996-4/5
01 PRIL 10 Wisseltransportwagen beproefd 13 De Duitse 661-draaistellenfamilie 19 Een tweede jeugd voor de Wadloper 26 Deursystemen: het kan altijd nog veiliger
1996-6
01 Modulair reinigen - Een nieuw systeem voor reiniging 08 Kuilwielenbanken en loopkwaliteit 13 Behandeling van wielassen door Wagenbedrijf Amersfoort 17 Afkeur van koolsleepstukken en omschakelen van stroomafnemers bij elektrisch stroomlijnmaterieel 21 Elektrisch deursysteem
1997-1
01 Ombouw en revisie van Noorse locomotief 06 Wasmachine Groningen, de nieuwe generatie 12 Airconditioning in cabines 18 TGV PBKA Thalys
1997-2
01 De materieel-kwaliteitsrapportage 07 Light rail 14 Remblokken zetten in Onderhoudsbedrijf Rotterdam 21 Tasterpositioneringssysteem, snelle railcheck
1997-3
01 Gelede goederenwagens voor containervervoer 11 Bureau Technische Toelating (BTT) - Hoe staat het daar nu mee? 15 NS Couchette 3/4 19 Onderhoud en revisie in Duitsland
1997-4/5
01 PRIL fase II - Het nemen van geluidreducerende maatregelen aan het materieel 09 PRIL - Geluidreductie afblaaspunten remsystemen 12 Herstelling dubbeldeksrijtuig 270-7016 18 Herinrichting uitwendige reiniging
1997-6
01 Mag het ook 10 decibel stiller zijn? - De uitdaging voor ICES-STV-GG 07 Resultaten proefnemingen Economy-meter 13 ICR wordt gemoderniseerd 15 Draaistellen voor de Ultrasoon Meettrein
1998-1
01 Op topsnelheid tussen Amsterdam en Utrecht 04 Sturen op voelen 09 Modernisering en revisie van 27 Ligrijtuigen voor DB Autozug Gmbh 15 Naar een verbeterde punctualiteit
1998-2
01 Meer locomotieven serie 1700 beschikbaar voor NS Reizigers 03 De SwedeRailapparatuur - Nieuwe mogelijkheden voor rembeproeving in Wagenbedrijf Amersfoort 08 Baanschuivers voor DDM 12 Met ADAMS/Rail bouw je een trein in de computer
1998-3
01 Automatisch omschakelen 02 Nieuwe hoofdredacteur 04 Kiezen van nieuwe remvoeringen niet eenvoudig 08 Automatisch omschakelen van treinbeveiliging tussen Nederland en Belgie 11 ETCS, de ATB van Europa 15 Levensduurverlenging en modernisering Plan T
1998-4
01 HGK-project 08 ICE 3M: comfort voor reiziger en machinist 21 Booggeluid, een piepend probleem 26 Hogedruktechniek in de matwas
1999-1
01 Chopperombouw van de SGM 2014 en 2015 07 DR-dieselloc van ACTS in onderhoud bij NS Materieel 12 DE6400 voor Duitsland 16 Resultaat van het project Stiller Treinverkeer: Nachtrust met 11 decibel verbeterd 22 EMATECH keeps it rolling
1999-2
01 30 jaar.... 02 INNOTRAIN, de goederentrein van de toekomst 10 Computersimulaties met ADAMS/Rail 14 Werk aan loopwerk loopt door 19 Het Materieelproject "Verlenging IRM" (VIRM)
2000-1
01 Remkranen: een wonderlijk stuk techniek 07 R5 net op tijd 10 Aanpassen Onderhoudsbedrijf Leidschendam ten behoeve van ICE 3M 15 Veiligheidsstoringen 20 Thalys mag koppelen

( na nummer 2000-1 zijn er geen nieuwe edities meer verschenen )