Kleve-Spyck-Welle-Elten

Tot het begin van deze eeuw liepen vanaf Zevenaar twee spoorlijnen naar Duitsland: de nu nog steeds bestaande lijn naar Emmerich, en een lijn die voorbij Elten via een spoorpont bij Welle de Rijn overstak en bij Kleve op de rest van het Duitse spoornet aansloot. Deze laatste lijn werd in 1865 geopend, omdat de NRS problemen ondervond bij het uitvoeren van een treindienst van Zevenaar via Emmerich naar Keulen. Het ging daarbij met name om de tarieven die de CME (eigenaar van o.a. de spoorlijn tussen de grens en Emmerich) hanteerde. De NRS sloot daarop een overeenkomst met de REG (eigenaar van o.a. Keulen-Kleve) waarbij werd besloten een spoorlijn aan te leggen vanaf de grens bij Zevenaar naar Kleve; uiteraard was het niet mogelijk om de lijn pas bij Elten af te takken aangezien de CME niet de concurrent wenste te helpen! Er werd dus tussen de Nederlandse grens en Elten een aparte spoorbaan direkt ten zuiden van de bestaande spoorlijn aangelegd.

In 1895 was de situatie al drastisch veranderd; de lijnen van de CME en REG waren allebei in handen gekomen van de KPStEV, de lijnen van de NRS waren door de staat genaast en in exploitatie aan de SS gegeven; van concurrentie was dus geen sprake meer. De parallel-lijn tussen Elten en de grens bij Zevenaar kon daarom nu opgebroken worden, maar de treindienst naar Kleve (nu via Elten) bleef wel bestaan; hoewel grotendeels op Duits grondgebied gelegen, werd deze door de SS uitgevoerd. De reizigersdienst werd bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog gestaakt (en later niet meer hervat), de goederendienst bleef nog bestaan tot 1 september 1926. Het gedeelte tussen Kleve en Spyck bleef ook hierna nog in gebruik, voor zowel passagiers- als goederentreinen.

Op 9 mei 1945 werd ten behoeve van de oprukkende geallieerde legers een spoorverbinding tussen Den Bosch en Emmerich geopend, waarvoor ook de spoorlijn tussen Kleve en Emmerich werd gebruikt. Ter hoogte van Spyck werd in slechts 33 dagen een houten spoorbrug van ruim 700 meter over de Rijn gebouwd, en aansluitend een spoorlijn richting Emmerich, waarbij ook nog gebruik werd gemaakt van het nog aanwezige baanlichaam richting Elten. In het voorjaar van 1946 werd de brug weer gesloopt en het spoor opgebroken.

Al vrij snel na het einde van de oorlog kwam het reguliere treinverkeer tussen Kleve en Spyck weer op gang, pas in 1960 kwam er een einde aan het reizigersvervoer op dit traject (met uitzondering van enkele ritten toen de weg tussen Griethausen en Spyck door hoog water onbegaanbaar was geworden). Op 5 maart 1977 reed de NVBS per Schienenbus een rit Nijmegen-Kleve-Spyck en weer terug. Direkte aanleiding was de toen dreigende sluiting van de lijn; uiteindelijk liep het nog niet zo'n vaart, maar in 1982 kwam er dan toch een einde aan het resterende goederenvervoer. Enkele jaren later werd het spoor opgebroken.
In 1913 werd een gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de 'Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen'. Hierin werd ook bovenstaande fraaie foto van de spoorpont bij Welle opgenomen.Tussen Kleve en de Altrhein is op de spoordijk een fiets/wandelpad aangelegd, dat tot aan de rivierdijk doorloopt.Vlak voor de rivierdijk (rechts) ligt er in Griethausen nog een klein tunneltje in de spoordijk.